Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.10.2008- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1623
Kehtetuks tunnistamine:14.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2008 - ...

KEHTETU:

Tlv k 14.10.2009 nr 1691

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2008 nr 1623-k

 

 

Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2007 korralduse nr 95-k „Linnavara valitseja muutmine Akadeemia tee 32, 34, 48, ja E.Vilde tee 94) punkti 1.2 ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 9. juuni 2008 kirja nr 1-2/241-1 ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse 10. juuli 2008 kirja nr 1-12/891:

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult aadressil Akadeemia tee 34 asuvas hoones
I korruse äriruumid nr 1 – 15 üldpinnaga 183,8 m² vastavalt korralduse lisaks olevale plaanile järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolliosakonna ametiruumideks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldus nr 1330-k “Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus)“. 

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Aktsiaseltsile MAKET KINNISVARA.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär