Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1623.
Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus) Tlv k 1330 29.06.2007