Tallinna Linnavalitsus 01.10.2008 korraldus number 1623.
Akadeemia tee 34 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus Tlv m 72 13.08.2003 18.08.2003
2 Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine Tlv m 74 13.08.2003 18.08.2003
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996