Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 193.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 284 24.11.2005