Tallinna Linnavolikogu 02.10.2008 otsus number 193.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996