Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus XXVI rahvajooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1589
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

Tallinn

24. september 2008 1589-k

 

 

 

Liikluskorraldus XXVI rahvajooksu ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.4, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 20 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p 1 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühing Stamina Spordiklubi 16. septembri 2008 avaldusest:

 

 

 

 

 

1. Sulgeda 27. septembril 2008 XXVI rahvajooksu ajaks kella 09.00-st kuni 16.30-ni Rummu tee, Saare tee, Kose tee, Lükati tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Ranna tee kergliikluse tee, Merivälja tee kergliikluse tee ja Pirita tee Kloostrimetsa tee ning Saare tee vaheline linnast väljuv suund.

2. Vabastada Mittetulundusühing Stamina Spordiklubi (registrikood 80195756) punktis 1 nimetatud  tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust.

3. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 27. septembril 2008 kella 09.00-st kuni 16.30-ni:

3.1 kehtestada autobussiliinidele nr 5, 34A ja 38 vaba sõidugraafik;

3.2 teha Pirita teel ja Merivälja teel linnast väljuval suunal alljärgnevad peatused:

3.2.1 Rummu peatuses peatuse vastas asuval sõidusuundade eraldusribal;

3.2.2 Pirita peatuses peatuse vastas asuval sõidusuundade eraldusribal.

4. Mittetulundusühingul Stamina Spordiklubil tagada:

4.1 ümbersõidu marsruudiosal kesklinna suunaliste peatuste vastasteepoolel paiknevate ajutiste peatuste asukohtade tähistamine liiklusmärkidega 541a ja vähemalt 20 meetri pikkuste ajutiste ooteplatvormide paigaldamine;

4.2 liini nr 5 autobusside liiklus Saare tee ja Lükati tee ristmike vahelisel Kose tee lõigul;

4.3 linnaelanike õigeaegne teavitamine avaliku üritusega kaasnevatest tänavate sulgemistest ja ühistranspordiliikluse ümberkorraldamisest.

5. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 2 ning 3 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes