Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1588
Redaktsiooni kehtivus:24.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1588-k

 

 

Digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, § 31 lg 5, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsusega nr 291 „Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele“:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2008 korraldusega nr 271-k digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2008 korraldus nr 271-k „Ajutise komisjoni moodustamine digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks“.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Jaanus Mutlile, Kairi Tenistele, Tarmo Lausingule, Allan Alakülale, Heido Vitsurile, Enn Eesmaale, Toivo Kõsterile, Toomas Lepale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes