Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna meediastipendiumi ajutise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 korraldus number 1571
Redaktsiooni kehtivus: - 20.12.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 20.12.2017 nr 2028

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 1571-k

 

 

Tallinna linna meediastipendiumi ajutise komisjoni moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2008 määrusega nr 64 „Tallinna linna meediastipendiumi asutamine ja selle statuudi heakskiitmine“ ning tulenevalt vajadusest lähendada erikeelseid meediaruume ning edendada elanike teavitamist nende emakeelest sõltumata:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon kaasamis-, kodurahu- ja lõiminguteemat käsitlevatele ajakirjanikele mõeldud Tallinna linna meediastipendiumi väljaandmiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Ester Ðank        Tallinna Linnavolikogu Kantselei avalike suhete nõunik

Liikmed:           Lev Vaino        Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse meediajuht

                        Maarja-Liis Arujärv      Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse ajalehe                                                                         „Pealinn” peatoimetaja

Paluda komisjoni töös osalema:

                        Mart Ummelas  Vikerraadio toimetaja

                        Jelena Tamberg            Uudisteportaal Delfi venekeelse toimetuse peatoimetaja

3. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes