Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 24.09.2008 määrus number 63
Jõustumine:29.09.2008
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. september 2008 nr 63

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt:

„2.1 Komisjoni koosseis on 15 liikmeline.“

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määruse nr 3 „Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1) kinnitada komisjoni liikmeks Elmar Vaher – Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt.

§ 3.  Määrus jõustub 29. septembril 2008.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes