Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Tuulemaa tn 12)
Tallinna Linnavalitsus 17.09.2008 korraldus number 1536
Redaktsiooni kehtivus: - 08.09.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 08.09.2010 nr 1344

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. september 2008 nr 1536-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Tuulemaa tn 12)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 otsuse nr 34 „Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks“ alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 6, 14, 15 ja 17:

 

 

     

1. Tallinna Haridusametil anda Pelguranna Gümnaasiumi (ümberkujundamisel) bilansist Pelguranna Põhikooli bilanssi Tuulemaa tn 12 kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 1429501, katastritunnus 78408:805:0260, pindala 13 723 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) asuv koolihoone.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Pelguranna Põhikoolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär