Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 otsus number 183.
Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine