Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 otsus number 183.
Tatari tn 23 // 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003