Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 määrus number 30.
Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine