Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 määrus number 30.
Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine Tvk m 5 07.02.2008 01.09.2008
2 Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine Tvk m 29 30.06.2004 07.07.2004