Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile hüvituse maksmiseks
Tallinna Linnavalitsus 10.09.2008 korraldus number 1492
Redaktsiooni kehtivus:10.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. september 2008 nr 1492-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile hüvituse maksmiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 4.1.4, Tallinna põhimääruse § 54 lg-te 5, 5' ja 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2008 korraldusest nr 913-k:

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonnaametile 132 367 krooni, sellest hüvitus 99 300 krooni, sotsiaalmaks 32 769 krooni ja töötuskindlustusmakse 298 krooni, Keskkonnaameti juhatajale hüvituse maksmiseks teenistusest vabastamisel ametniku algatusel.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär