Tallinna Linnavolikogu 04.09.2008 otsus number 174.
Tallinna Televisiooni kontseptsiooni heakskiitmine ja kontseptsiooni elluviimise kava kinnitamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ajutise komisjoni moodustamine digitaalvõrgu baasil Tallinna TV rajamise võimaluste uurimiseks Tlv k 271 20.02.2008
2 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele Tvk o 291 29.11.2007