Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
AS IMG Kasiinod õnnemängu mängukoha tegevuse lõpetamine aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8 ja nõusoleku andmine Aktsiaseltsile Videomat Casino Group õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1450
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1450-k

 

 

AS IMG Kasiinod õnnemängu mängukoha tegevuse lõpetamine aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8 ja nõusoleku andmine Aktsiaseltsile Videomat Casino Group õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 2 lg 1 ning tulenevalt Aktsiaseltsi Videomat Casino Group 29. mai 2008 taotlusest nr 1-2/80 seoses kontsernisisese töökorralduse muutmisega ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 12. juuni 2008 protokolli nr 1-5.9/32 päevakorrapunktist 5:

 

 

1. Anda nõusolek Aktsiaseltsile Videomat Casino Group (äriregistrikood 10170789, Marta tn 3, Tallinn 11312) õnnemängu mängukoha avamiseks Tallinnas aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8 tähtajaga kuni 2. aprill 2009 tingimusel, et AS IMG Kasiinod lõpetab õnnemängu mängukoha tegevuse aadressil Rävala pst 2/Kivisilla tn 8.

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, Aktsiaseltsile Videomat Casino Group ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär