Nõusoleku mitteandmine AS-le MC Kasiinod õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil J.Sütiste tee 30

Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 korraldus number 1449

Redaktsiooni kehtivus 03.09.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 1449-k

 

 

Nõusoleku mitteandmine AS-le MC Kasiinod õnnemängu mängukoha avamiseks aadressil J. Sütiste tee 30

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 2 lg 1 ning tulenevalt AS MC Kasiinod 6. juuni 2008 taotlusest nr 144 ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 12. juuni 2008 protokolli nr 1-5.9/32 päevakorrapunktist 7, millega ei toetatud nõusoleku andmist AS-le MC Kasiinod aadressil J. Sütiste tee 30 laste ja noorte kaitse eesmärgil, kuna mängukoha vahetus läheduses ca 100 m kaugusel asub Tallinna Saksa Gümnaasium (aadressil J. Sütiste tee 20) ning ca 200 m kaugusel Tallinna Lasteaed Delfiin (aadressil J. Sütiste tee 4) ja Tallinna Lasteaed Vesiroos (aadressil J. Sütiste tee 8) ning Mustamäe Linnaosa Halduskogu 19. augusti 2008 otsusest nr 72/31 ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse 22. augusti 2008 kirjaga nr 1-12/833 avaldatud seisukohast mitte nõustuda aadressil J. Sütiste tee 30 õnnemängude mängukoha avamisega põhjusel, et planeeritav mängukoht paikneks küllaltki lähedal kahele koolimajale ning oma vastuseisu mängukoha avamisele on korduvalt avaldatud J. Sütiste tee 24, J. Sütiste tee 26 ja J. Sütiste tee 34 elanike pöördumistes linnaosa valitsuse poole:

 

 

1. Mitte anda nõusolekut AS-le MC Kasiinod (äriregistrikood 10287178, Ülikooli tn 12, Tartu 51003) õnnemängu mängukoha avamiseks Tallinnas aadressil J. Sütiste tee 30.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, AS-le MC Kasiinod ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär