Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2008 määrus number 58
Jõustumine:08.09.2008
Redaktsiooni kehtivus:08.09.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

3. september 2008 nr 58

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud “Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse“ punkti 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 lisaga 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Tõnu Kaalep ja Liis Valk;

2) kinnitada komisjoni liikmeks:

Tiina Tammetalu – Eesti Kujundusgraafikute Liidu juhatuse liige;

Karmen Kähr – Tallinna Keskkonnaameti haljastuse osakonna juhataja-linnaaednik.

§ 2.  Määrus jõustub 8. septembril 2008.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär