Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise "Viire nr 106" maaüksuse maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine
Tallinna Linnavalitsus 27.08.2008 korraldus number 1380
Redaktsiooni kehtivus: - 24.08.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.08.2011 nr 1297

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. august 2008 nr 1380-k

 

 

Endise “Viire nr 106” maaüksuse maa tagastamise menetluse lõpetamine ja kompenseerimise menetluse mittealustamine

 

 

 

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 161 lg 1, Maareformi seaduse § 192 lg 3, Maareformi seaduse muutmise seaduse § 26, Pärimisseaduse § 3 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punktiga 342 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. septembri 1999 otsusest nr 10925 ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku nr 14127 materjalidest:

 

 

     

1. Lõpetada Nõmme linnaosas, endisel Harjumaal Tõdva vallas Kurna mõisast eraldatud maaüksuse “Viire nr 106”, endise kinnistu nr 5817 maa (pindala 4600 m²) tagastamise menetlus ja mitte alustada kompenseerimise menetlust, kuna õigustatud subjekti XXXXXXXX pärand on avanenud 27. aprillil 2000 ja pärimisõiguse tunnistust Tallinna Linnavalitsusele tähtaegselt ei esitatud.

2. Lugeda endise “Viire nr 106” maaüksuse tagastamise ja kompenseerimise taotlus lahendatuks.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX pärijale XXXXXXXX.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes