Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrus number 28.
Sporditegevuse toetamise kord

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sporditegevuse toetamise kord Tvk m 47 08.09.2005 01.01.2006