Tallinna Linnavolikogu 21.08.2008 määrus number 28.
Sporditegevuse toetamise kord

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine