Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2008 määrus number 57 [RT IV, 27.06.2013, 52]
Jõustumine:25.08.2008
Redaktsiooni kehtivus:25.08.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 52]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. august 2008 nr 57

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p‑de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 139 kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Nõmme linnaosas Nõmme asumis Nõmme Keskuse detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Versta tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 25. augustil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

19. augusti 2008 määruse nr 57

“Tänavanime määramine Nõmme linnaosas“

LISA

Versta tänava skeem

 

 

Versta tänava skeem

 

 

 

 

 

Merike Alep

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome

ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes