Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2008 määrus number 56 [RT IV, 26.06.2013, 19]
Jõustumine:25.08.2008
Redaktsiooni kehtivus:25.08.2008 - 08.03.2009 [RT IV, 26.06.2013, 19]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

19. august 2008 nr 56

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2
p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt lisale Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Raudtee tänava leviala täpsustamisena:

1) Rännaku puiestee ja Naaritsa tänava vahelise Raudtee tänava lõigu uueks nimeks Liipri tänav;

2) Olevi tänava  ja Rännaku puiestee vahelise Raudtee tänava lõigu uueks nimeks Relsi tänav .

§ 2.  Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 25. augustil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Merike Alep

 

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

19. augusti 2008 määruse nr 56

“Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“

LISA

 

Liipri tänava ja Relsi tänava skeem

 

Liipri tänava ja Relsi tänava skeem

 

 

 

Merike Alep

Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome

ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja

linnasekretäri ülesannetes