Tänavanimede määramine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 13.08.2008 määrus number 55
jõustumine 18.08.2008

Redaktsiooni kehtivus 18.08.2008 - ...

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 13. augusti 2008 nr 55

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud Tuukri tn 1, 1a, 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kesklinnas Sadama asumis Tuukri tn 1, 1a, 1b kruntide ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Lüüsi tänav, Madalmaa tänav ja Poldri tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 18. augustil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

13. augusti 2008 määruse nr 55

“Tänavanimede määramine Kesklinnas“

LISA

Lüüsi tänava, Madalmaa tänava ja Poldri tänava skeem

 

 

 

Lüüsi tänava, Madalmaa tänava ja Poldri tänava skeem

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär