Tallinna Lasteaia Kraavikrõll juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 13.08.2008 korraldus number 1303

Redaktsiooni kehtivus 13.08.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. august 2008 nr 1303-k

 

 

Tallinna Lasteaia Kraavikrõll juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Merike Küttis Tallinna Lasteaia Kraavikrõll juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Merike Küttisele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär