Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 korraldus number 1293.
Värsi tn 28 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1876 maa osaine mittetagastamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine