Tallinna Linnavalitsus 06.08.2008 määrus number 54.
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tvk m 37 15.11.2007 22.11.2007 RT IV, 27.06.2013, 120