Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2008 korraldus number 1259
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2008 nr 1259-k

 

 

Linnavara  valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud  “Linnavara valitsemise korra“ p-de 3, 5.4, 17 ja 18 alusel ning  kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine“:

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi  liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2008

korralduse nr 1259-k

LISA 

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi üleantavad liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara

 

Jrk nr

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 Suur-Sõjamäe tänav lõigus Kesk-Sõjamäe – J. Smuuli tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

34

28 837,29

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

28 837,29

 

 Suur-Sõjamäe tn lõigus Ülemiste kaubanduskeskus - Lõõtsa tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

6

4 466,48

2

Fooripostid

tk

7

41 687,09

3

I-grupi liiklusmärgid

tk

57

46 674,64

4

II-grupi liiklusmärgid

tk

10

16 749,28

5

Poolsilindrilised (687)

tk

7

3 995,01

6

Konsoolid

tk

5

286 908,88

7

Jalakäijate piire topeltorust

m

155,5

145 093,32

8

Põrkepiire ümarate otstega

tk

1

103 791,60

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

649 366,30

 

Valgusfoorid

 

 

 

9

Kaabel, vask PVC isolatsioon MMO 7x1.5 450/750 V

m

300

13 595,55

10

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 27x1.5 450/750 V

m

900

244 719,69

11

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 12x1.5 450/750 V

m

1 000

226 592,26

12

 Plasttoru  ¨75mm l=6m

m

2 180

395 176,98

13

Foorpea 3x210 futurled 2

tk

3

284 913,39

14

Fooripea 2x210

tk

1

69 696,55

15

Sidekaevud KKS-2

tk

8

442 204,60

16

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

8

291 040,56

17

Valgusfooride juhtimiskilp 24 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

2

3 398 884,60

18

Maandusjuht maanduriga Cu 16mm2

kompl

1

6 797,72

19

Kaabel alum, plastisolatsioon, 1kV AXPK 4G 50

m

450

122 359,81

20

Vertikaal-maanduselektrood ELPRESS FS-sari, ¨17mm, L=5m

tk

2

13 595,51

21

Vaskköis ristlõige 25mm²

m

20

9 063,69

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

5 518 640,92

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

6 168 007,22

 

     Mustakivi tee lõigus Peterburi tee - Laagna tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Konsoolid

tk

16

667 306,60

2

Raamid

tk

1

89 114,00

3

Tsingitud foori- ja liiklusmärgipostid tarvikutega

tk

57

35 855,28

4

0-grupi liiklusmärgid (435 ja 445)

tk

10

3 879,08

5

I-grupi liiklusmärgid (tänava äärde )

tk

166

127 716,09

6

II-grupi liiklusmärgid (sõidutee kohale kandurile )

tk

30

42 460,20

7

Tahvlid tänavanimedega (tähe kõrgus 100mm)

tk

7

17 088,92

8

Torupiire trosside ja ankrutega

m

240

133 356,48

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

1 116 776,65

 

Foorid

 

 

 

9

Fooripea 3x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

58

1 515 608,98

10

Fooripea 2x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

52

1 176 703,56

11

Foori metalltorupost

tk

18

103 676,59

12

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

48

53 732,78

13

Kaabel vask PVC isolatsioon MMO 7x1.5 450/750 V

m

830

15 325,68

14

Kaabel vask PVC isolatsioon MCMO 27x1.5 450/750 V

m

4 100

458 057,49

15

Kaabel vask PVC isolatsioon MCMO 12x1.5 450/750V

m

760

69 036,69

16

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0.5

m

800

35 012,63

17

Sidekaabel VMOHBU 5x2x0.5

m

440

12 807,25

18

Plastmassitoru ¨75mm, l=6m

m

7 000

519 580,33

19

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

18

200 663,34

20

Jätkumuhv sidekaablile, 10p, 10x2x0,5

tk

1

726,54

21

Üleviigujuhe sidekaablile FJK-s

tk

2

1 453,08

22

R/b sidekaev KKS-2

tk

10

97 192,97

23

Fooride juhtimiskilp 24 gruppi, PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

2

1 714 507,23

24

Maandusjuht maanduriga CU 16 mm²

kompl

1

2 724,79

25

PVC isol vaskkaabel MCMK 3x10 10 0,6/1 kV

m

5

4 541,67

26

Kaitselüliti tv kilpi FJK2 toitefiiber, 3x25A

kompl

1

3 269,96

27

Infrapunaandur koos kinnitusseadmetega

kompl

20

908 379,89

28

Sõidutee andur 2x2 m 3-kordne kontuur

tk

6

17 464,25

29

Andurikaev vert plasttoru  ¨75mm

tk

6

2 328,49

30

1-sooneline vaskjuhe anduri kontuuridele MKEM-2.5mm

m

400

15 523,66

31

Maandusjuht maanduriga CU 16 mm²

kompl

1

2 911,41

32

Infrapunaandur koos kinnitusseadmetega

kompl

4

217 335,42

33

Kaartoru ¨75mm plasttorule 45°

tk

10

969,77

34

GSM liides

kompl

1

164 942,68

 

Kokku foorid:

 

 

7 314 477,12

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

8 431 253,77

 

Juhkentali tn, Odra tn ja Filtri tee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Raam

tk

5

360 518,55

2

Konsool

tk

8

268 046,52

3

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

16

10 567,87

4

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

140

149 887,65

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

789 020,59

 

Torupiirded

 

 

 

5

Torupiirde (kahe põiklatiga) koos kõigi tarvikutega

m

55

23 929,73

6

Teisaldav torupiire betoonalusel koos tarvikutega

m

61

59 859,45

 

Kokku torupiirded:

 

 

83 789,18

 

Foorijuhtimine

 

 

 

 

Ristmik nr 1

 

 

 

7

Fooripea 3x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

23

417 761,19

8

Fooripea 2x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

16

250 106,31

9

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

17

39 299,27

10

Foori metalltorupost

tk

5

26 419,68

11

Kaabel, vask PVC isolatsioon MMO 7x1.5 450/750 V

m

300

31 452,00

12

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 27x1.5 450/750 V

m

830

134 876,66

13

 Plasttoru  ¨75mm l=6m

m

1 050

405 101,76

14

Maandusjuht maanduriga Cu 16 mm²

kompl

1

3 137,86

15

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

8

119 769,23

16

Sõidutee andur 2x6 m 2-kordne kontuur

tk

1

12 038,39

17

Sõidutee andur 2x10 m 2-kordne kontuur

tk

11

154 492,73

18

Sõidutee andur 4x4 m 3-kordne kontuur

tk

14

168 537,52

19

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0.5 fooride vahel

m

220

15 914,71

20

Fooride juhtimiskilp, 24 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

1

495 369,00

21

Sidekaev KKS-2, 1,2x0,9x1,4

tk

2

19 154,27

 

Ristmik nr 2

 

 

 

22

Fooripea 3x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

7

127 144,71

23

Fooripea 2x210 SWARCO FuturLED nr2

tk

6

93 789,86

24

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

7

16 182,05

25

Foori metalltorupost

tk

2

10 567,88

26

Kaabel, vask PVC isolatsioon MMO 7x1.5 450/750 V

m

100

10 484,00

27

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 27x1.5 450/750V

m

150

24 375,30

28

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 12x1.5 450/750V

m

130

19 898,63

29

 Plasttoru  ¨75mm l=6m

m

340

130 819,35

30

Maandusjuht maanduriga Cu 16 mm²

kompl

1

3 141,01

31

Sidekaev KKS-2, 1,2x0,9x1,4

tk

1

9 577,13

32

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

4

59 884,61

33

Sõidutee andur 2x10 m 2-kordne kontuur

tk

2

33 448,15

34

Fooride juhtimiskilp, 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

1

64 397,97

35

Heliseaded vaegnägijatele

kompl

4

9 246,89

36

Täiendav kaitselüliti tv kilpi, 3x25A

tk

1

1 981,48

37

Kaabel alumiinium, plastisolatsioon, 1kV AXPK 4G 25

m

45

4 953,69

 

Kokku foorijuhtimine:

 

 

2 913 323,29

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 786 133,06

 

    Purde tänava (Narva mnt - Kase tn) kergliiklustee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkidepostid

tk

12

18 242,16

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

9

7 548,48

3

0-grupi liiklusmärgid

tk

21

14 310,66

4

Tsingitud põrkepiire

m

105

65 608,87

5

Ohutuspiire 

m

158

86 964,78

6

Piirded kergliiklustee kiiruse piiramiseks

tk

2

12 580,80

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

205 255,75

 

J. Sütiste tee 20 juurdepääsutee  ja kõnnitee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I grupp nr 221

tk

1

575,57

2

I grupp nr 552

tk

1

575,57

3

I grupp nr 636

tk

1

575,57

4

Liiklusmärgiposte

tk

1

732,83

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

2 459,55

 

Tõnismäe tänava (Endla tn -Pärnu mnt) taastusremont

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

32

45 290,88

2

Liiklussaar

tk

1

25 895,48

3

Torupiire

m

28

13 209,84

4

Torupiire (betoonkübaratel)

m

28

27 887,44

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

112 283,64

 

Pähkli tänava (Haljas tee - Kose tee) kõnnitee

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

 

 

 

1

543 "Ülekäigurada"

tk

2

3 145,20

2

544 "Ülekäigurada"

tk

2

3 145,20

3

Metallpostid liiklusmärkidele

tk

2

3 145,20

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

9 435,60

 

Vesivärava tänav (Gonsiori tn - J. Poska tn)                 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

8

6 290,40

2

I-grupi liiklusmärgid

tk

25

25 712,01

3

Piire  malmalustele

m

22

22 834,15

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

54 836,56

 

Falgi tee remont

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

 

 

 

1

I grupp nr 161

tk

2

1 350,34

2

I grupp nr 543

tk

2

2 132,45

3

I grupp nr 544

tk

2

2 132,45

4

I grupp nr. 686a

tk

1

770,57

5

I grupp nr 686b

tk

1

770,57

6

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

5

3 554,08

7

Bollard ¨ 200mm h=500mm

tk

2

35 540,76

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

46 251,21

 

 Järvevana tee raudtee ülesõidul jalgrattarada

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgi postid

tk

11

11 532,40

2

Liiklusmärgid 681

tk

30

15 726,00

3

Liiklusmärgid 682

tk

37

19 395,40

4

Liiklusmärk 847

tk

1

524,20

5

Tsingitud metallpiire

tk

14

29 355,20

6

Liiklusmärk 686b

tk

1

943,56

7

Püstmärgis 686a

tk

1

209,68

8

Püstmärgis 686b  elektrikapile

tk

1

209,68

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

77 896,12

 

Viljandi maantee (Kalmistu tee - Valdeku tn) taastusremont

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärkide postid

tk

12

8 580,11

2

Liiklusmärgid

tk

17

11 656,11

3

Liiklusmärkide lisatahvlid

tk

2

1 048,40

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

21 284,62

 

Endla tn ja Madara tn ristmiku panduse ehitus

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Metallpiire 

m

12

49 038,67

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

49 038,67

 

     Põhja puiestee (Kesk-Kalamaja tn - Kalasadama tn)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärkide kandjad :

 

 

 

1

konsoolid 2m

tk

2

7 758,16

2

hoone külge kinnitatavad märgihoidjad

tk

2

880,66

3

liiklusmärkide postid

tk

5

3 302,46

4

betoonpoolkerad

tk

7

11 008,20

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid :

 

 

 

5

0-grupi liiklusmärgid 

tk

4

1 677,44

6

I-grupi liiklusmärgid 

tk

43

42 827,14

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

67 454,06

 

 Lõuka tänava jalgrattatee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid (I suurusgrupp)

tk

33

32 540,24

2

Valgustpeegeldav liiklusmärk 686, 684

tk

24

9 561,41

3

Betoonkübaratel topelttoruga piire

m

9

9 907,38

4

Tsingitud torupiire sõidutee ja kõnnitee vahele

m

31

13 650,17

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

65 659,20

 

         Mustakivi tee lõigus Laagna tee - Tähesaju tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide- ja fooripostid

tk

16

10 920,13

2

Portaal

tk

1

66 544,04

3

Konsool

tk

12

573 307,06

4

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

120

118 756,46

 

Kokku märgid:

 

 

769 527,70

 

Foorid

 

 

 

5

Fooripea 3x210 FuturLED 2

tk

17

318 757,63

6

Fooripea 2x210 FuturLED 2

tk

10

161 526,99

7

Foori metalltorupost

tk

4

24 570,30

8

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

12

28 665,35

9

Kaabel,  MMO 7x1.5 450/750 V

m

215

23 233,73

10

Kaabel MCMO 27x1.5 450/750 V

m

545

91 751,88

11

Plasttoru  ¨75mm

m

380

129 676,60

12

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

4

69 615,86

13

Sõidukite infrapuna- või videoandurid

tk

8

209 302,58

14

Jalakäijate kohaloleku infrapunaandur

tk

4

100 101,23

15

Valgusfooride juhtimiskilp PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

1

510 743,79

16

Maandusjuht maanduriga Cu 16 mm²

kompl

1

3 185,04

17

Kaabel MCMK 3x10 10  0,6/1kV FJK1

m

100

68 250,84

 

Ristmik nr 2

 

 

 

18

Fooripea 3x210 FuturLED 2

tk

14

262 765,73

19

Fooripea 2x210 FuturLED 2

tk

10

161 526,99

20

Foori metalltorupost

tk

6

36 855,45

21

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

10

23 887,79

22

Kaabel MMO 7x1.5 450/750 V

m

160

17 290,21

23

Kaabel MCMO 27x1.5 450/750 V

m

1 050

176 769,68

24

Plasttoru  ¨75mm

m

1 150

392 442,33

25

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

4

69 615,86

26

Sõidukite infrapuna- või videoandurid

tk

10

261 628,22

27

Jalakäijate kohaloleku infrapunaandur

tk

4

100 101,23

28

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0,5

m

360

26 617,83

29

Üleviigujuhe sidekaablile 10x2x0,5

tk

2

295,75

30

Sidekaev KKS-2

tk

7

69 274,60

31

Olemasoleva valgusfooride juhtimiskilbi laiendus PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

1

216 232,50

 

Kokku foorid:

 

 

3 554 685,99

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

4 324 213,69

 

Sõpruse pst lõigus Linnu tee - E. Vilde tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk 

23

27 551,95

2

Fooripostid

tk

4

20 947,03

3

Fooripea

tk

4

76 805,78

4

Transpordifoor

tk

3

50 621,99

5

Torupiire

m

100

37 742,40

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

213 669,16

 

Pärnamäe tee lõigus Narva mnt - Kloostrimetsa tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

57

53 755,03

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

53 755,03

 

Pärnamäe tee lõigus Kloostrimetsa tee - Randvere tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

94

88 676,82

2

Torupiire (kahekordse vahetoruga)

m

22

15 228,01

3

Piire 306mm; post SIGMA100 sammuga 4m

m

483

311 928,36

4

Piirde terminaal L=8m

tk

9

50 197,39

5

Piirde terminaal L=4m

tk

9

31 280,90

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

497 311,48

 

Tartu mnt (Liivalaia tn - Torupilli ots)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgid- ja fooripostid

tk

27

34 516,47

2

Portaali postid  ( joonis AS-013)

tk

1

99 702,84

3

Konsoolid (joonis AS-013),L= 6m

tk

5

268 510,97

4

Konsoolid  (joonis AS-013),L= 4,5m

tk

4

195 308,53

5

Konsoolid  (joonis AS-013),L= 3m

tk

1

36 063,91

6

I-grupi liiklusmärgid I klassi valgustpeegeldava kilega

tk

56

35 989,48

7

I-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

65

65 215,72

8

II-grupi liiklusmärgid II klassi valgustpeegeldava kilega

tk

41

62 370,36

9

Eelsuunaviidad ja viidaplokid

tk

21

67 458,25

 

Foorid

 

 

 

10

Foorikontroller EC-1 (12SG, 16 DET, ENET, )

tk

1

520 904,88

11

Fooripost 114x2,6 koos vundamendiga

tk

9

53 929,70

12

Fooriportaal l=12,0m koos vundamendiga

tk

1

76 412,63

13

Fooriportaal l=9,6m koos vundamendiga

tk

1

76 975,62

14

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard

tk

10

191 196,71

15

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard (tramm)

tk

4

79 338,72

16

Fooripea 2x210 FuturLED 1 Standard

tk

15

242 161,53

17

Juhtkaabel MCMO 27x1,5

m

80

13 335,65

18

Juhtkaabel MCMO 12x1,5

m

170

25 843,06

19

Andurikaabel VMOHPU 10x2x0,5

m

180

13 209,84

20

Toitekaabel MCMK 3x16 16

m

120

17 613,12

21

Plasttoru kollane d=110mm

m

720

267 971,04

22

Sidekaev KKC-2

tk

3

29 413,91

23

Kiirmaandus

tk

1

2 704,87

24

Trammiandurid

tk

2

43 953,12

25

Sõidukite induktiivandurid  1,5x10m

tk

2

13 073,55

 

Tartu mnt –F. R. Kreutzwaldi tn (int 221)

 

 

 

26

Foorikontroller EC-1 (12SG, 16 DET, ENET, )

tk

1

520 904,88

27

Fooripost 114x2,6 koos vundamendiga

tk

8

48 519,95

28

Fooriportaal l=11,5m koos vundamendiga

tk

1

65 928,63

29

Fooriportaal l=11,5m koos vundamendiga

tk

1

65 928,63

30

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard

tk

15

278 932,06

31

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard (tramm)

tk

4

79 338,72

32

Fooripea 2x210 FuturLED 1 Standard

tk

9

147 561,25

33

Juhtkaabel MCMO 27x1,5

m

420

70 012,15

34

Andurikaabel VMOHPU 10x2x0,5

m

360

26 419,68

35

Toitekaabel MCMK 3x16 16

m

160

23 484,16

36

Plasttoru kollane d=110mm

m

1 320

491 280,24

37

Sidekaev KKC-2

tk

5

49 023,18

38

Kiirmaandus

tk

1

2 704,87

39

Trammiandurid

tk

2

43 953,12

40

Sõidukite induktiivandurid  2x10m

tk

6

40 573,08

 

Tartu mnt - Liivalaia (int 104)

 

 

 

41

Fooripost 114x2,6 koos vundamendiga

tk

5

37 532,72

42

Fooriportaal l=15,8m koos vundamendiga

tk

1

87 682,93

43

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard

tk

6

122 056,82

44

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard (tramm)

tk

2

50 153,36

45

Fooripea 2x210 FuturLED 1 Standard

tk

7

122 503,44

46

Juhtkaabel MCMO 27x1,5

m

180

34 693,65

47

Juhtkaabel MCMO 12x1,5

m

90

13 681,62

48

Andurikaabel VMOHPU 5x2x0,5

m

140

8 659,78

49

Plasttoru kollane d=110mm

m

510

200 296,82

50

Sidekaev KKC-2

tk

3

29 413,91

51

Trammiandurid

tk

1

32 460,56

52

Sõidukite induktiivandurid  2x10m

tk

2

18 766,36

53

Sõidukite induktiivandurid  2x2m

tk

2

15 384,22

54

Foorikontrollerite sidekaabel

m

410

51 665,15

55

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

4

82 446,18

56

Heliseadmega jalakäijate väljakutsenupud

tk

4

100 436,72

57

Vaegkuuljate heliseadmed

tk

8

202 131,52

58

3-tulega jalakäijate ja jalgratturite foor

tk

4

84 865,88

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

5 782 570,77

 

Tartu mnt (Torupilli ots - Masina tn)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgid- ja fooripostid

tk

38

38 245,63

2

Konsoolid

tk

5

311 374,80

3

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

191

253 754,74

4

Piire (2 horisontaaltoru)

m

227

159 927,13

 

Foorid

 

 

 

5

Foorikontroller EC-1 (8SG, 16 DET, ENET)

tk

3

1 784 743,74

6

Fooripost 114x2,6

tk

22

2 972 137,47

7

Fooripea 3x210 FuturLED 3 Standard

tk

41

433 252,86

8

Fooripea 3x210 FuturLED 3 Standard (tramm)

tk

12

376 741,62

9

Fooripea 3x210 FuturLED 3 Standard (jalgratas jalakäija)

tk

12

376 741,62

10

Fooripea 3x210 FuturLED 3 Standard (jalakäija)

tk

2

56 511,24

11

Fooripea 2x210 FuturLED 3 Standard

tk

40

640 460,75

12

Fooriportaal l=9,3m koos vundamendiga

tk

2

204 110,90

13

Fooriportaal l=8,1m

tk

4

306 166,35

14

Fooripea 3x210 FuturLED 1 Standard

tk

107

470 927,02

15

Jalakäijate väljakutsenupud PBC-1

tk

4

184 915,74

16

Vaegkuuljate heliseadmed

tk

14

431 470,07

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

9 001 481,67

 

Vana-Rannamõisa tee pöörderada

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Konsoolikandurid ja üleviskepostid

tk

3

158 518,08

2

Kaablite üleviskepostid

tk

3

89 166,42

3

Fooripostid

tk

3

17 172,79

4

Maaalune foorikaaablitorustik

tk

60

20 475,25

5

Kaablid MCMO 27x1,5

m

315

54 787,81

6

Sidefoorijuhtimine ja elektriliitumised

m

1

90 817,65

7

Liiklusmärgid

tk

20

19 814,76

 

Foorid

 

 

 

8

Transpordifoorid 3x210LED

tk

15

254 761,20

9

Jalakäijate foorid 2x210LED

tk

6

89 952,72

10

Jalakäijate väljakutsenupud heliseadmetega

tk

4

65 839,52

11

Infrapuna andurid

tk

2

47 178,00

12

Foorikontroller Peek Traffik EC-1 12 gruppi

kompl

1

386 964,44

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 295 448,65

 

 Randvere tee lõigus Jahe tee- Oblika tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgid

tk

13

10 903,36

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

98

69 865,38

3

Torupiire 

m

227

95 194,72

4

Torupiire (betoonkübaratel)

m

56

46 968,32

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

222 931,78

 

Linnu tee 9A juurdepääsutee

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärk 221

tk

1

1 048,40

2

Liiklusmärk 331

tk

1

1 205,66

3

Liiklusmärk 891a

tk

1

1 048,40

4

Metallpost ¨ 60 mm liiklusmärgile

tk

2

2 096,80

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

5 399,26

 

Ehitajate tee kõnnitee lõigus Mustamäe linnaosa piir - Suusa tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torupiire (kahekordse vahetoruga)

m

201,3

92 726,10

2

Põrkepiire

m

200

135 920,87

3

Märgipost

tk

1

748,71

4

I-suurusgrupi liiklusmärk 435

tk

1

437,73

5

Hoiatustahvel

tk

1

668,09

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

230 501,50

 

Ranniku tee kõnnitee lõigus Merivälja tee- Jugapuu tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

0 grupp nr 445

tk

1

440,33

2

I grupp nr 174

tk

3

1 918,57

3

I grupp nr 543

tk

2

2 075,83

4

I grupp nr 544

tk

2

2 075,83

5

I grupp nr 557

tk

4

1 425,82

6

I grupp nr 812

tk

3

1 069,37

7

Liiklusmärgi postid

tk

6

4 780,70

8

Metallist märgistuspostid betoonelementidele 

tk

26

18 808,30

9

Metallist märgistuspostide  märgised 686b

m2

11

4 497,64

 

Kokku liiklusmärgid

 

 

37 092,40

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

37 092,40

 

Bussipeatus Tartu mnt - Vana-Tartu mnt ristmiku linnast väljuval suunal

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

I grupp nr 351

tk

1

1 572,60

2

I grupp nr 541a (600x400 I kl  kile)

tk

1

2 358,90

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 931,50

 

Muuga tee (Pärnamäe tee - linna piir) kergliiklustee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Liiklusmärgid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

57

44 669,70

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

18

14 106,22

3

Tähispostid

tk

40

15 096,96

4

Torupiirded vajalike tarvikutega

m

64

38 581,12

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

112 454,00

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

112 454,00

 

J. Smuuli tee, Peterburi tee - Suur-Sõjamäe tn

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

0-grupi liiklusmärgid tsinkplekist (435 ja 445)

tk

16

5 871,04

2

I-grupi liiklusmärgid tsinkplekist 

tk

79

54 663,58

3

II-grupi liiklusmärgid alumiiniumist 

tk

10

14 153,40

4

Tahvlid tänavanimedega (tähe kõrgus 150 mm)

tk

3

6 447,66

5

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

27

16 984,08

6

Eelsuunaviidad (tähe  kõrgus 200mm)

tk

3

17 298,60

7

Tsingitud konsoolid

tk

9

264 196,80

8

Tsingitud põrkepiire

m

1 044,7

657 158,09

9

Kõrge piire

m

758,8

620 510,22

 

Foorid

 

 

 

10

Plasttoru,  ¨75 mm L=6m

m

800

49 476,10

11

Andurikaev

tk

8

52 574,11

12

Sidekaevu ülemine pool koos põhjaplaadiga KKS-2

tk

5

28 929,55

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 788 263,23

 

F. R. Faehlmanni tänav (J. Vilmsi tn - F. R. Kreutzwaldi tn)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liiklusmärgid (tsinkplekkalusel, I klassi kile)

 

 

 

1

578a(Kesklinn 350x600)

tk

6

2 830,68

2

361 (¨600mm)

tk

4

2 432,29

3

362 (¨600mm)

tk

2

1 216,14

4

221 (700x700x700mm)

tk

2

1 216,14

5

421 (¨400mm)

tk

1

398,39

6

422 (¨400mm)

tk

2

796,78

7

687 (200x800mm)

tk

3

1 415,34

8

Liiklusmärgipost (L=3m)

tk

10

7 863,00

9

Liiklusmärgipost (L=1.5m)

tk

2

1 362,92

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

19 531,69

 

Planeedi tänav lõigus Luha tn - Tehnika tn

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

 

 

 

1

märgipostid ( tsingitud)

tk

6

5 032,32

2

575a

tk

3

2 201,64

3

861a

tk

3

2 201,64

4

686a

tk

3

2 201,64

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

11 637,24

 

Tööstuse tänav (raudtee - Sitsi tn) taastusremont

 

 

 

 

 Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

2

Liiklusmärgid (tsinkplekkalusel, I klassi kile)

tk

29

19 867,18

3

Liiklusmärgi post

tk

6

3 826,66

4

Tsingitud torupiire (kahe toruga)

m

21

15 411,48

5

Betoonalused tsingitud torupiirdele

tk

10

5 451,68

6

Teele monteeritav ohutussaar (L=2m x r=1m)

tk

1

12 790,48

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

57 347,48

 

Kevade tänava taastusremont

 

 

 

 

 Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid (L=3m)

tk

4

2 862,13

2

Tsingitud liiklusmärgipostid (L=1,5m)

tk

2

770,57

3

Tsingitud torupiire (kahe toruga)

m

9

8 916,64

4

I-grupi liiklusmärgid I klassi valguspeegeldava kilega

tk

11

7 023,23

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

19 572,58

 

Valge tänava kergliiklustee lõigus (Valge tn 13 - Võidujooksu tänav)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

4

5 346,84

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

5 346,84

 

Suur-Sõjamäe tänav lõigus Lõõtsa tn - Kesk-Sõjamäe tn

 

 

 

 

 Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud fooride- ja liiklusmärgipostid

tk

30

34 597,20

2

Tsingitud konsoolid L=4,0m;

tk

2

101 694,80

3

Tsingitud konsoolid L=6,0m;

tk

7

399 964,60

4

Liiklusmärgid

tk

125

103 194,01

5

Püstmärgised, äärekivi 992

m

580

12 161,44

6

Tsingitud põrkepiire (ühepoolne)

m

80

38 161,76

7

Põrkepiire piirdeaiaga

m

540

670 871,16

8

Tsingitud jalakäijate piire

m

255

147 038,10

 

Kokku märgid ja piirded:

 

 

1 507 683,07

 

Valgusfoorid

 

 

 

9

Kaabel 1kV AXPK 4G16

m

538

113 515,51

10

Plasttoru  d=75mm

m

5

2 568,58

11

Fooripea 3x210 FuturLED 2 SWARCO

tk

23

453 328,16

12

Fooripea 2x210 FuturLED 2 SWARCO

tk

12

208 841,28

13

Fooripea 3x100 Signal Heard Standard FuturLED 2

tk

6

122 662,80

14

Foori metalltorupost  koos betoonvundamendiga

tk

4

24 322,88

15

40 paarine klemmliist

tk

14

44 032,80

16

Juhtkaabel

 

960

145 601,79

17

Plasttoru kollane d=75mm

m

1 716

710 626,49

18

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

8

150 969,60

19

Transpordi infrapuna või videoandurid

tk

5

112 703,00

20

Jalakäijate kohaloleku infrapuna andurid

tk

6

138 388,80

21

Fooride juhtimiskilp, kuni 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

2

1 065 174,40

22

Sidekaabel

 

1 640

131 888,72

23

Sidekaev KKS-2,

tk

16

213 034,88

 

Kokku valgusfoorid:

 

 

3 637 659,69

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

5 145 342,76

 

          Sõpruse puiestee lõigus E. Vilde tee - Keskuse tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

24

28 778,58

 

Foorid

 

 

 

2

Fooripost

tk

1

6 080,72

3

Foorikonsool

tk

1

41 936,00

4

Transpordifoor

tk

6

110 082,00

5

Jalakäijafoor

tk

4

63 323,36

6

Torupiire (kahe toruga)

m

150

64 476,60

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

314 677,26

 

Kesktee lõikudes Kõivu tee-Väina tee ja Võra tee-Lääne tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

60

45 177,02

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

68

53 308,92

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

98 485,94

 

Tuule tee (Viimsi tee-Hõbekuuse tee)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

5

3 764,75

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

5

4 078,49

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

7 843,24

 

Lääne tee (Viimsi tee-Väina tee)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

19

14 306,06

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

18

14 682,55

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

28 988,61

 

Vaate tee (Viimsi tee-Hõbekuuse tee)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

5

3 764,75

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

5

4 078,49

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

7 843,24

 

Hõbekuuse tee (Hõbekuuse tee 30 - Ranna tee)

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

30

22 588,51

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

17

13 779,01

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

36 367,52

 

Haaviku tee (Kesk tee-Ranniku tee)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

10

7 529,50

2

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

10

8 156,97

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

15 686,48

 

Heki tee (Ida tee- Kõivu tee)

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide postid

tk

24

18 070,81

2

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

tk

13

9 989,14

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

28 059,95

 

Erika tänava taastusremont

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

56

57 551,95

2

Betoonalustel topelttorupiire

m

28

32 170,60

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

89 722,55

 

               Mustamäe tee lõigus Keskuse tn - A. H. Tammsaare tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

38

36 177,14

2

Torupiire

m

85

52 399,03

3

Teele monteeritav ohutussaar (L=2m x r=1m)

tk

2

39 629,52

 

Kokku märgid:

 

 

128 205,69

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

128 205,69

 

              Pärnamäe tee lõigus Narva maantee - Muuga tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

14

19 135,24

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

19 135,24

 

         Räägu tänava lõigus Sõpruse puiestee - Varese tänav

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärk

tk

4

3 816,18

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 816,18

 

Toompuiestee lõigus Tehnika tänav - Nunne tänav ja

 

 

 

 

Rannamäe tee lõigus Nunne tänav - Suurtüki tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud konsoolid

tk

7

506 377,20

2

Tsingitud liiklusmärkide- ja fooride postid

tk

14

10 127,54

3

Fooripost betoonalusel

tk

2

12 056,60

4

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid I grupp

tk

38

29 799,72

5

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid II grupp

tk

9

14 653,49

6

Tahvlid tänavanimedega

tk

3

4 702,07

7

Tsingitud torupiire

m

360

164 934,29

 

Kokku märgid:

 

 

742 650,91

8

3x210 fooripea SWARCO FuturLED nr.2

tk

21

696 397,97

9

2x210 fooripea SWARCO FuturLED nr.2

tk

8

227 929,05

10

Foori metalltorupost

tk

4

27 089,93

11

Posti kilp klemmliistuga (40 paari klemme)

tk

11

15 413,23

12

Kaabel, vask, PVC isolatsioon MMO 7x1,5 450/750V

m

180

4 386,38

13

Kaabel, vask, PVC isolatsioon MCMO 27x1,5 450/750V

m

620

86 874,60

14

Plasttoru ¨ 75 mm, l=6m

m

1 770

165 341,97

15

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

8

112 096,25

16

Heliseadmed vaegnägijatele

kompl

2

23 353,38

17

Sõidutee andur 2x2m

tk

1

2 335,34

18

Sõidutee andur 2x10m

tk

3

14 012,03

19

VMOHBU 5x2x0,5

m

405

13 981,57

20

VMOHBU 10x2x0,5

m

930

43 437,30

21

MKEM-2,5mm 1-sooneline vaskjuhe anduri kontuuridele

m

215

2 619,64

22

Niiskuskindel plastmassharukarp klemmliistuga

tk

4

3 736,54

23

KKS-2 sidekaev

tk

12

140 120,32

24

Valgusooride juhtimiskilp 24 gruppi

kompl

1

852 388,79

 

Kokku foorid:

 

 

2 431 514,28

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 174 165,20

 

Suur-Sõjamäe tänava ja Tartu maantee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide- ja fooripostid

tk

9

6 991,78

2

Raam koos konsooliga

tk

1

93 191,23

3

Raam 

tk

1

82 437,79

4

Konsool

tk

1

47 790,27

5

Liiklusmärgid

tk

49

54 384,70

6

Muutuva kujuga liiklusmärk

tk

1

59 737,83

7

Jalakäijate torupiire

m

15

8 963,82

 

Kokku märgid:

 

 

353 497,42

 

Foorid

 

 

 

8

Fooripea 2x210 FuturLED 2

tk

15

288 572,10

9

Fooripea 3x210 FuturLED 2

tk

12

201 645,06

10

Foori metalltorupost ¨114 koos vundamendiga

tk

3

18 078,61

11

Posti kilp klemmliistuga (40 paari klemme)

tk

9

22 947,38

12

Kaabel, vask PVC isolatsioon MMO 7x1.5, 450/750 V

m

170

20 674,45

13

Kaabel, vask PVC isolatsioon MCMO 27x1.5, 450/750 V

m

400

71 710,56

14

Plasttoru ¨75mm l=6m

m

260

108 488,43

15

Olemasoleva foorikilbi ja fooride ümbertõstmine

tk

1

341 880,09

16

Sidekaabel VMOHBU 5x2x0.5

m

50

5 818,62

 

Kokku foorid:

 

 

1 079 815,31

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 433 312,72

 

Pirita tee ühistranspordirada

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

59

51 353,14

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

13

13 518,53

3

Kollased betoonelemendid

m

2 245

297 008,10

4

Märgiposti tähised

tk

77

74 177,43

5

Liiklusmärgipostid 250kg poolkeradel

tk

10

19 447,82

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

455 505,03

 

Foorid

 

 

 

9

Foori kontroller EC-1 (12 gruppi)

tk

1

426 457,67

10

Foorid 3x ¨ 210 Futurit Standard, lambiga 12V; 27W 

tk

1

17 495,70

11

Foorid 3x ¨ 210 Futurit Standard, lambiga 12V; 27W 

tk

4

69 982,80

12

Posti kilp klemmliistuga (40 paari)

tk

7

15 308,74

13

Tsingitud fooripost

tk

1

4 920,67

14

Kaabel MMO 4x1.5

m

20

2 186,96

15

Kaabel MCMO 27x1.5

m

74

12 299,79

16

Plastmasstoru ¨ 75

m

78

28 146,21

 

Kokku foorid:

 

 

576 798,52

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 032 303,55

 

 Sõpruse pst – E. Vilde tee – J. Sütiste tee ristmik

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Statsionaarse torupiire

m

73

39 797,26

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

26

22 508,10

3

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

tk

154

148 874,90

4

Projekteeritud konsoolid

tk

9

478 826,30

5

Projekteeritud raamid

tk

3

241 035,55

6

Märgised

tk

114

47 138,16

 

Kokku liiklusmärgid:

 

 

978 180,26

 

Foorid

 

 

 

7

Fooripea 3x210 SWARCO FuturLED 2

tk

24

433 509,21

8

Fooripea 2x210 SWARCO FuturLED 2

tk

18

281 520,56

9

Fooripea 3x210 ühistranspordi foor

tk

2

36 125,77

10

Fooripost ¨114 koos vundamendiga

tk

10

92 967,92

11

Kaabel, vasksoonega

m

1205

205 419,30

12

Plasttoru kollane ¨75mm, L=6m

m

1 570

571 157,84

13

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

6

95 821,66

14

Transpordi infrapuna või -videoandur

tk

8

185 038,41

15

Jalakäija kohaloleku infrapunaandur

tk

5

115 649,00

16

Fooride juhtimiskilp kuni 24 gruppi, PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

1

558 418,73

17

Sidekaabel  andurite ja FJK-de vaheline juhtimiskaabel

m

1 100

107 094,06

18

Sidekaev KKC-2

tk

10

95 823,76

19

Heliseadmed vaegkuuljatele

tk

6

102 432,87

 

Kokku foorid:

 

 

2 880 979,09

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

3 859 159,35

 

Merivälja tee lõigus Randvere tee - Ranna tee

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärkide- ja fooripostid

tk

53

33 339,12

2

Raam

tk

5

327 625,00

3

Konsool

tk

10

435 086,00

4

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

 

223

188 313,61

5

Torupiirde 

m

748

352 891,44

6

Torupiirde (betoonkübaratel)

m

28

26 419,68

7

Põrkepiirde 

m

129,5

64 489,18

8

Põrkepiire  jalakäijate käsipuuga

m

120

117 630,48

9

Põrkepiirde rajamine betoontugimüürile

m

132,5

99 183,88

 

Kokku märgid:

 

 

1 644 978,39

 

Foorid

 

 

 

10

Fooripea 3x210 FuturLED 2

tk

45

831 905,40

11

Fooripea 2x210 FuturLED 2

tk

25

389 480,60

12

Fooripea 3x100 FuturLED 3 jalgrattafoor

tk

6

114 170,76

13

Foori metalltorupost koos vundamendiga

tk

2

12 454,99

14

Posti kilp klemmliistuga  (40 paari klemme)

tk

26

62 966,90

15

Kaabel, vask, PVC isolatsioon, MMO 7x1.5 450/750 V

m

560

61 645,92

16

Kaabel, vask, PVC isolatsioon, MCMO 27x1.5 450/750 V

m

950

162 344,74

17

 Plasttoru  ¨75mm l=6m

m

3 130

853 187,92

18

Jalakäijate juhtimisnupud

tk

12

189 919,76

19

Sõidukite infrapuna- või videoandurid

tk

12

484 360,80

20

Jalakäijate kohaloleku infrapunaandur

tk

15

563 855,73

21

Valgusfooride juhtimiskilp, 12 gruppi PEEK TRAFFIC EC-1

kompl

4

2 226 529,02

22

Sidekaabel VMOHBU 10x2x0.5 FJK-de juhtimiskaabel

tk

2 100

161 747,15

23

Sidekaev KKC-2

tk

25

230 648,00

24

Fooripea 3x210LED

tk

6

102 533,52

25

Fooriposti ja vundamendi

tk

2

12 454,99

26

Klemmliistud

tk

4

9 687,22

27

Kaabel MMO 7x1,5

m

100

10 693,68

28

Kaabel MCMO 27x1,5

m

425

67 281,07

29

Plasttoru 75mm

m

220

59 968,48

30

Jalakäijate juhtnupud

tk

4

63 306,59

31

Jalakäijate kohaloleku infrapunaandur

tk

2

70 987,16

 

Kokku  foorid:

 

 

6 742 130,40

32

Ootepaviljonid

tk

5

192 643,50

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

8 579 752,29

 

Vana-Kuuli tänav

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Torupiire (kahekordse vahetoruga)

m

120

48 436,08

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

10

6 500,08

3

Valgustpeegeldavad O-grupi liiklusmärgid

tk

11

4 382,31

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

59 318,47

 

Ranniku tee lõigus Lõhmuse tee - Jugapuu tee

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

2

1 635,69