Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna sümboli kasutamiseks
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2008 korraldus number 1258
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2008 nr 1258-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna sümboli kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 9 lg 1, § 10 lg-te 1 ja 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 „Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 5, § 9, § 10, § 11 ja § 18 p 2 alusel ning tulenevalt Noorte Kotkaste Tallinna Maleva 3. juuni 2008 taotlusest ja Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni otsusest:

 

 

1. Nõustuda Noorte Kotkaste Tallinna Malevale Tallinna suure vapi kasutamise loa andmisega. Vappi on lubatud kasutada Noorte Kotkaste Tallinna Maleva lipul.

2. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil anda Noorte Kotkaste Tallinna Malevale Tallinna suure vapi kasutamise luba.

3. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks Noorte Kotkaste Tallinna Malevale 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär