Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 30.06.2008 korraldus number 1254
Redaktsiooni kehtivus: - 12.03.2014

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 12.03.2014 nr 377

REDAKTSIOON:
Tlv k 23.05.2012 nr 760
Tlv k 22.06.2011 nr 1138
Tlv k 01.12.2010 nr 1857
Tlv k 30.06.2010 nr 1168
Tlv k 27.01.2010 nr 127
Tlv k 12.11.2008 nr 1912

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. juuni 2008 nr 1254-k

 

 

Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008 määruse nr 46 „Tallinna Tervisekoalitsiooni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 5 alusel:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna Tervisekoalitsiooni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:        Edgar Savisaar           linnapea;

Aseesimees: Merike Martinson         Tallinna abilinnapea;

Liikmed:         Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;

                       Mihhail Kõlvart               Tallinna abilinnapea;

(Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

                       Arvo Sarapuu                 Tallinna abilinnapea;

(Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

                       Erki Korp                      Nõmme linnaosa vanem

                        (Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

Eha Võrk                      Tallinna abilinnapea;

Vahur Keldrima           Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;

Andres Pajula              Tallinna Haridusameti juhataja;

                        Otto Popel                  Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

                        (Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

Ain Valdmann              Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Rein Ilves                     Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja;

Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

Mihhail Korb                Tallinna Kesklinna linnaosa vanem;

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

                        Aini Härm         Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja;

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

(Tlv k 27.01.2010 nr 127)

Kalle Klandorf              Tallinna abilinnapea;
            (Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

Tiit Terik                       Pirita linnaosa vanem;

                        Karin Tammemägi      Põhja-Tallinna linnaosa vanem;

(Tlv k 27.01.2010 nr 127)

                        Mati Kirotar             Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse meediajuht;

(Tlv k 27.01.2010 nr 127)

Dmitri Moskovtsev  Tallinna noortenõukogu esindaja

(Tlv k 01.12.2010 nr 1857)

                        Helle Kalda                 Mustamäe linnaosa vanem

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

                        Marek Jürgenson         Haabersti linnaosa vanem

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

                        Andrei Novikov         Kristiine linnaosa vanem

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

                         Olga Ivanova             Lasnamäe linnaosa vanem

(Tlv k 23.05.2012 nr 760)

Sekretär:        Ene Tomberg              Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja-

  osakonnajuhataja.

2. Kutsuda Tallinna Tervisekoalitsiooni töös liikmena osalema:

                        Jüri Ratas                     Riigikogu liige;

Toomas Vitsut             Tallinna Linnavolikogu esimees;

                           Kadi Pärnits                  Tallinna Linnavolikogu liige;

(Tlv k 27.01.2010 nr 127)

Mats Estonius             Tallinna Ülikooli teadusprorektor;

Anu Kasmel                 Tartu Ülikooli tervise edendamise õppetooli lektor;

Niina Sõtnik                 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor;

Urmas Sõõrumaa       ettevõtja;

Aili Laasner                 Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige;

Tiiu Härm                     Tervise Arengu Instituudi peaspetsialist;

Natalja Šubina             Terviseameti Põhja talituse direktor;

(Tlv k 27.01.2010 nr 127;
             Tlv k 23.05.2012 nr 760)

                        Eero Merilind                  Tallinna Linnavolikogu liige.

(Tlv k 27.01.2010 nr 127)

Erkki Truve Tallinna     Tehnikaülikooli teadusprorektor

(Tlv k 22.06.2011 nr 1138)

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär