Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1215.
Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tondi tn 55a kinnistut koormava ning Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 koormama jääva hoonestusõiguse jagamine, hoonestusõiguste Tvk o 117 12.06.2008
2 Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 854 14.05.2008
3 Järve tn 4, 6, 8, 8a ja Pärnu mnt 180a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2003 korralduse nr 1633-k kehtetuks tunnistamine Tlv k 1720 03.10.2007
4 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014 Tvk o 329 16.11.2006
5 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord Tlv m 34 03.05.2006 08.05.2006 RT IV, 07.08.2013, 54
6 Kristiine linnaosa üldplaneeringu algatamine Tvk o 71 09.03.2006
7 Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Tlv k 1514 11.06.2003
8 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
9 Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas Tvk o 102 23.03.2000 23.03.2000
10 Valdeku tn 85/Võidu tn 23 maa kompensatsiooni määramine Tlv k 1463 29.08.2007