Tallinna Linnavalitsus 25.06.2008 korraldus number 1215.
Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003