Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus number 135.
Tallinna innovatsioonistrateegia 2009 2013

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine