Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus number 135.
Tallinna innovatsioonistrateegia 2009 2013

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna väikeettevõtluse arendamise programm aastateks 2006-2009 Tvk m 12 23.02.2006 02.03.2006
2 Tallinna arengukava 2006-2021 Tvk m 53 06.10.2005 01.01.2006
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996