Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valguse tn 17b, 17/3, 17/4, 17A ja Valguse tn 17/5/Kaja tn 1 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1120
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1120-k

 

 

Valguse tn 17b, 17/3, 17/4, 17A ja Valguse tn 17/5/Kaja tn 1 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, lg 9, § 7 lg 4, § 9 lg 1 ning § 11 lg 8 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt Valguse tänava aadresside korrastamise vajadusest:

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1  Senine aadress – Valguse tn 17b

Katastritunnus – 78404:401:0119

Kinnistusregistri registriosa – 19732101

Uus aadress – Valguse tn 17a

1.2  Senine aadress – Valguse tn 17/3

Katastritunnus – 78404:401:6970

Kinnistusregistri registriosa – 1704201

Uus aadress – Valguse tn 17b

1.3  Senine aadress – Valguse tn 17/4

Katastritunnus – 78404:401:9820

Kinnistusregistri registriosa – 2354901

Uus aadress – Valguse tn 17c

1.4  Senine aadress – Valguse tn 17A

Katastritunnus – 78404:401:9790

Kinnistusregistri registriosa – 2471901

Uus aadress – Valguse tn 17d

1.5  Senine aadress – Valguse tn 17/5/Kaja tn 1

Katastritunnus – 78404:401:0027

Kinnistusregistri registriosa – 11116201

Uus aadress – Kaja tn 1

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel paigaldada hoonetele uued aadressi numbrimärgid 1. septembriks 2008.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, osaühingule Jaotusvõrk, XXXXXXXX, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Aktsiaseltsi Eesti Post Tallinna peapostkontorile ja Aktsiaseltsile Andmevara.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär