Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7 ja 193/8 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1118
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1118-k

 

 

Vabaduse pst 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7 ja 193/8 katastriüksuste aadresside muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja lg 9, § 7 lg 4, § 9 lg 1 ning § 11 lg 8 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt Vabaduse puiestee aadresside korrastamise vajadusest ja asjaolust, et Vabaduse pst 193/7 ja Vabaduse pst 193/8 katastriüksustele on juurdepääs Naaritsa tänavalt

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid alljärgnevalt:

1.1  Senine aadress – Vabaduse pst 193/2

Katastritunnus – 78404:408:7610

Kinnistusregistri registriosa – 1713101

Uus aadress – Vabaduse pst 193a

1.2  Senine aadress – Vabaduse pst 193/3

Katastritunnus – 78404:408:7581

Kinnistusregistri registriosa – 17318001

Uus aadress – Vabaduse pst 193b

1.3  Senine aadress – Vabaduse pst 193/4

Katastritunnus – 78404:408:1170

Kinnistusregistri registriosa – 360201

Uus aadress – Vabaduse pst 193c

1.4  Senine aadress – Vabaduse pst 193/5

Katastritunnus – 78404:408:5671

Korteriomandite kinnistusregistri registriosad – 17071301 ja 17071401

Uus aadress – Vabaduse pst 193d

1.5  Senine aadress – Vabaduse pst 193/6

Katastritunnus – 78404:408:3641

Kinnistusregistri registriosa – 1998401

Uus aadress – Vabaduse pst 193e

1.6  Senine aadress – Vabaduse pst 193/7

Katastritunnus – 78404:408:8631

Uus aadress – Naaritsa tn 11

1.7  Senine aadress – Vabaduse pst 193/8

Katastritunnus – 78404:408:8581

Kinnistusregistri registriosa – 15351801

Uus aadress – Naaritsa tn 13

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel paigaldada hoonetele uued aadressi numbrimärgid 1. septembriks 2008.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Aktsiaseltsi Eesti Post Tallinna peapostkontorile ja Aktsiaseltsile Andmevara.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär