Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 18.06.2008 korraldus number 1085

Redaktsiooni kehtivus 18.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2008 nr 1085-k

 

 

Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Elle-Mari Linsmann Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Elle-Mari Linsmannile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär