Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A.Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 1010
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2008 nr 1010-k

 

 

A. Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg 10 ja § 18 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavalitsuse 4. aprilli 2007 korraldusega nr 591-k:

 

 

1. Võtta vastu A. Adamsoni tn 25 ja 27 kinnistute detailplaneering, Aktsiaselts EA RENG töö nr 388-387, millega on määratud Kesklinnas, 0,2 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuvaile kruntidele ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused - A. Adamsoni tn 25 krundil oleva mitme korteriga elamu rekonstrueerimiseks ja A. Adamsoni tn 27 krundile kuni 3‑korruselise mitme korteriga elamu ehitamiseks.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär