Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta võõrandamine (latern) ja vara tasuta omandamine (kroonlühter)
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1079
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  11. juuni 2008 nr 1079-k

 

 

Linnavara tasuta võõrandamine (latern) ja vara tasuta omandamine (kroonlühter)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel, kooskõlas  Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, § 65 lg 5, § 67 lg 1 p 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise  korra punktiga 3.1, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12  ning arvestades Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Koguduse 27. märtsi 2008 kirja eesmärgiga taastada Rootsi-Mihkli koguduse kiriku asukohaga Rüütli tn 8 interjöör:

 

 

1. Võõrandada tasuta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Koguduse (registrikood 80209858, asukoht Rüütli tn 9, 10130 Tallinn) omandisse  Tallinna linnale kuuluv ning Tallinna Linnaarhiivi valitsemisel olev latern inventarinumbriga 403294.

2. Omandada tasuta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rootsi-Mihkli Koguduselt kroonlühter ja anda see Tallinna Linnaarhiivi valitsemisele.

3. Tallinna Linnaarhiivil korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine ja punktis 2 nimetatud vara vastuvõtmine.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rootsi-Mihkli Kogudusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär