Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus võidupüha paraadi ja sellega kaasneva maakaitsepäeva ürituste ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust ja ühistranspordi liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude mittevabastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1075
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

11. juuni  2008 nr 1075-k

 

Liikluskorraldus võidupüha paraadi ja sellega kaasneva maakaitsepäeva ürituste ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust ja ühistranspordi liikluse ümberkorraldamisega seotud kuludest mittevabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, Teeseaduse § 33 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 19 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ punktide 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 7.3.5 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 p-de 1 ja 2 ning § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt Kaitseliidu 11. aprilli 2008 avaldusest nr K-3-13/3320:

 

 

 


1. Lubada Kaitseliidul seoses võidupüha paraadi ja sellega kaasneva maakaitsepäeva üritustega sulgeda järgnevad tänavad:

1.1 Pirita tee Narva mnt ja Saare tee vahel 22. juunil 2008 kella 18.00-st kuni 23. juunil 2008     kella 14.00-ni;

1.2 G. Otsa tänav 23. juunil kella 8.00-st kuni 10.30-ni.

2. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil 22. juunil kella 18.00-st kuni 23. juuni 2008 kella 14.00-ni:

2.1 kehtestada autobussiliinidel nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 vabad sõidugraafikud;

2.2 suunata liinide nr 1A, 8, 34A ja 38 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Narva maantee, Kose tee, Rummu tee ja Pirita tee, tehes täiendava peatuse ümbersõidule jäävates Oru autobussipeatustes;

2.3 suunata liini nr 5 autobussid ümbersõidule marsruudil Narva maantee, Kose tee, Saare tee, Pirita tee, Rummu tee, Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Kelluka tee ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused ümbersõidule jäävates autobussipeatustes, väljaarvatud Narva maanteel mõlemal suunal paiknevates Lasnamägi, Paevälja, Katleri ja Jussi peatustes;

2.4 ärajäävatesse peatustesse paigaldada vastavasisuline info.

3. Kaitseliidul korraldada linnaelanike õigeaegne teavitamine võidupüha paraadi ja sellega kaasneva maakaitsepäeva üritusega kaasnevatest liikluskorralduse muudatustest ja ühistranspordi liinide ümbersuunamisest.

4. Mitte vabastada Kaitseliitu teede ja tänavate sulgemise maksust ja liikluse ümberkorraldamisega seotud kuludest, kuna korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud abinõude rakendamisel ürituse korraldamiseks jääks Tallinna linnal saamata teede ja tänavate sulgemise maksu summas 15 360 krooni ja tuleks teha lisakulutusi liiniveo autobussitranspordi ümberkorraldamiseks summas 42 927 krooni, millega ei ole 2008. aasta linnaeelarve koostamisel arvestatud. Kaitseliidul tasuda kogusumma 58 287 krooni transpordiameti poolt esitatud arve alusel.

 

 

5. Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikule.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär