Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 korteriomandi nr 49/71 jagamine kaheks korterioamndiks ja volituse andmine Priit Pärtelpojale
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2008 korraldus number 1071
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2008 - ...

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2008 nr 1071-k

 

 

Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 korteriomandi nr 49/71 jagamine kaheks korteriomandiks ja volituste andmine Priit Pärtelpojale

 

 

 

Korteriomandiseaduse § 4 lõike 4, § 5, Asjaõigusseaduse § 54 lõigete 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2 ning tulenevalt Põhja-Tallinna Valitsuse ettepanekust:

 

 

1. Jagada kaheks korteriomandiks Põhja-Tallinna linnaosas Kopli tn 69E/1/Vasara tn 1 asuv Tallinna linnale kuuluv ja Põhja-Tallinna Valitsuse valitsemisel olev korteriomand, mis on kantud Harju Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 19050901, mis koosneb 375/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 49/71, üldpinnaga 37,5 m2 järgmiselt:

1.1 korteriomand nr 49, mis koosneb 185/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 49 (plaanil nr 49), üldpinnaga 18,5 m2;

1.2 korteriomand nr 71, mis koosneb 190/22843 mõttelisest osast kinnistust, mille reaalosaks on eluruum nr 71 (plaanil nr 71), üldpinnaga 19,0 m2.

2.   Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega teostama Tallinna linna nimel punktis 1 toodud tingimustel korteriomandi jagamiseks vajalikke toiminguid.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Elamumajandusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aasa

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär