Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusnõukogu koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 1025
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2008 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 115

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni  2008 nr 1025-k

 

 

Liiklusnõukogu koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnvalitsuse 28. mai 2008 määruse nr 41 „Liiklusnõukogu moodustamine ja nõukogu põhimäärus” § 5 lg-tega 1, 2, 3 ja 4:

 

 

     

1. Kinnitada liiklusnõukogu järgmises koosseisus:

Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;
Aseesimees:      Deniss Boroditš            Tallinna abilinnapea;
Liikmed:           Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;
                        Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;
                        Merike Martinson         Tallinna abilinnapea;
                        Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;
                        Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;
                        Toomas Õispuu            Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja;
                        Kaimo Järvik                Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja;
                        Andres Pajula               Tallinna Haridusameti juhataja;
                        Vahur Keldrima            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;
                        Mati Songisepp            Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;
Sekretär           Kirsika Lääts                Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna
                                                            peaspetsialist.

2. Paluda nõukogu liikmeteks Tallinna Linnavolikogu liige Oleg Rebane, Põhja Politseiprefektuuri esindajana vanemkomissar Tarmo Vaher ning Maanteeameti esindajana liiklusohutusprogrammi osakonna juhataja Reigo Ude.

3. Ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus kaasata Tallinna Linnavolikogu, linna ametiasutuste, Politseiameti ja ühistranspordiettevõtete esindajaid ning vastava ala spetsialiste.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär