Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsi NOVOLOTO mängukoha sulgemine aadressil Pae tn 72, taotluse tagasivõtmine aadressil Pärnu mnt 2 hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks ning Aktsiaseltsile NOVOLOTO nõusoleku andmine õnnemängu mängukohtade
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 1020
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2008 nr 1020-k

 

 

Aktsiaseltsi NOVOLOTO mängukoha sulgemine aadressil Pae tn 72, taotluse tagasivõtmine aadressil Pärnu mnt 2 hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks ning Aktsiaseltsile NOVOLOTO nõusoleku andmine õnnemängu mängukohtade avamiseks aadressidel Mere pst 4b ja Mere pst 10

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 7 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ ning tulenevalt Aktsiaseltsi NOVOLOTO 27. mai 2008 taotlusest ja Hasartmängu mängukohtade komisjoni 29. mai 2008 protokollist nr 1-5.9/27:

 

 

1. Võtta seisukoht, et Aktsiaselts NOVOLOTO lõpetab aadressil Pae tn 72 asuva õnnemängu mängukoha tegevuse 1. detsembrist 2008 ja võtab tagasi Tallinna Linnavalitsusele esitatud taotluse aadressil Pärnu mnt 2 hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamiseks.

2. Anda nõusolek Aktsiaseltsile NOVOLOTO (äriregistrikood 10159983, Ahtri tn 8, Tallinn) õnnemängu mängukohtade avamiseks Tallinnas aadressidel Mere pst 4b ja Mere pst 10 tähtajaga kolm aastat.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile NOVOLOTO, Maksu- ja Tolliametile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär