Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 1019
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2008 nr 1019-k

 

 

Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 4, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 117, § 118 lg 1 ja § 120 lg 2, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3 ja Tallinna  Linnavolikogu 16. septembri 2004 otsuse nr 197 „ Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisel osalemise otsustamine“ punkti 3 alusel:

 

 

1. Volitada Tallinna Transpordiameti vanemökonomisti Mart Moosust 19. juunil 2008 toimuval Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul teostama Tallinna linna liikmeõigusi.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ning Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär