Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 korraldus number 989.
Tuukri tn 1A ja Tuukri tn 1B kinnistute mõtteliste osade Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistute kasutuskorra määramine ning kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnistute mõttelistele osadele ja

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tuukri tn 1,1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Tlv k 1325 29.06.2007
2 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
3 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996