Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 määrus number 44 [RT IV, 27.06.2013, 48]
Jõustumine:09.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:09.06.2008 - ... [RT IV, 27.06.2013, 48]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 4. juuni 2008 nr 44

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Pirita linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 30. aprilli 2008 korraldusega nr 781-k kehtestatud Vabaõhukooli tee 68a kinnistu detailplaneeringust.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Pirita linnaosas Kose asumis Vabaõhukooli tee 68a kinnistu detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Vahulille tee vastavalt lisale.

§ 2.  Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 9. juunil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. juuni 2008 määruse nr 44

“Tänavanime määramine Pirita linnaosas“

LISA

Vahulille tee skeem

 

 

Vahulille tee skeem

 

 

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär