Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 määrus number 43
jõustumine 09.06.2008

Redaktsiooni kehtivus 09.06.2008 - ...

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 4. juuni 2008 nr 43

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2    p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata vastavalt lisale Mustamäe linnaosas Sääse asumis:

1) Tildri tänava ja Tammsaare tee vahelise Mooni tänava lõigu (Mooni tänava leviala täpsustamisena) uueks nimeks Kiili tänav;

2) seni nimetule kvartalisisesele Vaablase tänavast Tammsaare teeni kulgevale tänavale nimeks Kuklase tänav.

§ 2.  Mustamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 9. juunil 2008.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

4. juuni 2008 määruse nr 43

“Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“

LISA

 

Kiili tänava ja Kuklase tänava skeem

 

 

 

Kiili tänava ja Kuklase tänava skeem

 

Toomas Sepp

Linnasekretär