Tallinna Linnavalitsus 04.06.2008 määrus number 43.
Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine