Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine Tallinna sümboli kasutamiseks
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2008 korraldus number 959
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. mai 2008 nr 959-k

 

 

Nõusoleku andmine Tallinna sümboli kasutamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 9 lg-ga 1, § 10 lg-tega 2 ja 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 määruse nr 6 „Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kord ning Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 5, § 9, § 10, § 11 ja § 18 p 2 ning tulenevalt mittetulundusühing DANNEBROG taotlusest ja Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni otsusest

 

 

1. Nõustuda Tallinna väikese vapi kasutamise loa andmisega kaheks aastaks
mittetulundusühingule DANNEBROG
(registrikood 8025270). Vappi on lubatud kasutada aadressil Lühike jalg 9 asuva galerii uksel.

2. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil anda mittetulundusühingule DANNEBROG kaheks aastaks Tallinna väikese vapi kasutamise luba.

3. Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjonil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule DANNEBROG 5 tööpäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär